Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu w ramach edukacji ekologicznej wprowadziła cykl warsztatów ekologicznych dla dzieci, które odbywają się pod hasłem „Bystre dzieci segregują odpady i wiedzą, czym jest spalarnia odpadów”. Tematyką warsztatów jest gospodarka odpadami, w kontekście prawidłowej segregacji odpadów i procesu ich termicznego przekształcania.

Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, od 5 do 7 roku życia, a udział w nich jest całkowicie bezpłatny.

Zajęcia podzielone są na 3 części:

  1. Część teoretyczna – zapoznanie z pojęciem odpadów, nauka segregacji poprzez gry i zabawy, nauka podstaw procesu termicznego przekształcania odpadów.
  2. Część wizytowa – przejście do pomieszczenia sterowni, obserwacja pracy chwytaka w bunkrze i ruchu śmieciarek w hali dostaw, śledzenie procesu na monitorach.
  3. Część artystyczna – wykonywanie prac plastycznych, w kontekście nowopoznanej tematyki termicznego przekształcania i segregacji odpadów.

Miejscem przeprowadzania Warsztatów jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK), znajdująca się pod adresem:
ul. Energetyczna 5, 61-016 Poznań.

Zgłoszenia na Warsztaty odbywają się poprzez stronę internetową www.suez-zielonaenergia.pl. Zgłaszający wypełnia i przesyła formularz, a następnie oczekuje
na kontakt ze strony Organizatora.

Zgłoszona grupa uczestników powinna liczyć minimum 15, a maksymalnie 25 uczestników. Na każdą zapoczątkowaną dziesiątkę uczestników powinna być przez zgłaszającego zapewniona jedna osoba dorosła do opieki.

Organizator warsztatów zachęca do wypełnienia formularza rejestracji i wzięcia udziału w warsztatach.

Warsztaty edukacyjne