Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

W dniach 19-21 lutego 2020 r. na Zamku Gniew (woj. pomorskie) odbyła się XII edycja Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”, przy współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Producentów Energii z Odpadów.

Zdjęcie przedstawiające prelegentkę na konferencji

Podczas konferencji Urząd Miasta Poznania w panelu dyskusyjnym reprezentował Ziemowit Borowczak - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Katarzyna Kruszka-Pytlik –
z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, będąca również przedstawicielką Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów.

Katarzyna Kruszka-Pytlik na bazie zdobytych doświadczeń  odpowiedziała na pytanie, czy warto realizować inwestycję z zakresu gospodarki odpadami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – fakty i mity na podstawie realizacji ITPOK w Poznaniu.

Uczestnicy konferencji siedzą na krzesłach

Kolejna konferencja o tematyce związanej z funkcjonowaniem rynku termicznego przekształcania odpadów komunalnych była doskonałą platformą wymiany doświadczeń
w zakresie eksploatacji spalarni, a także praktyk związanych z dostosowaniem instalacji do zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą o odpadach i ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, a także nadchodzących zmian w zakresie konieczności dostosowania się do nowych konkluzji BAT ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 3 grudnia 2019 r.

Paneliści na konferencji zabierają głos do mikrofonu