Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

W dniu 3 grudnia, w Gimnazjum w Koziegłowach odbyły się lekcje na temat gospodarki odpadami i funkcjonowania spalarni śmieci. Zajęcia zorganizowano w ramach kampanii „Odzyskaj. Korzystaj”, towarzyszącej budowie poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

W 4 zorganizowanych zajęciach uczestniczyło łącznie ponad 120 osób. Edukatorzy poruszyli m.in. tematy dotyczące problemu ilości wytwarzanych odpadów i systemu ich zagospodarowania w regionie. Podczas ćwiczeń warsztatowych, sprawdzono wiedzę uczniów na temat segregacji odpadów. W drugiej części każdego ze spotkań, uczestnicy poznali zasady funkcjonowania powstającej w sąsiedztwie spalarni odpadów. Gimnazjaliści pytali m.in. o liczbę śmieciarek obsługujących obiekt czy zapachy wokół instalacji. Edukatorzy wskazali, że samochody obsługujące poznańską instalację stanowić będą 1% pojazdów obecnie poruszających się w rejonie ul. Gdyńskiej i Bałtyckiej. System podciśnienia w hali rozładunkowej i bunkrze ITPOK, zapobiegać będzie natomiast przedostawaniu się zapachów na zewnątrz zakładu.

Autorzy kampanii planują w najbliższym czasie kolejne zajęcia dla szkół na terenie Poznania i okolicznych gmin.