Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

W dniu 1 grudnia 2015 roku na antenie WTK odbyła się dyskusja na temat projektu budowy ITPOK w Poznaniu. W specjalnej sondzie, widzowie Pulsu dnia wyrazili swoją opinię. Większość z nich nie obawia się  funkcjonowania  spalarni.

Widzowie odpowiadali na pytanie:, „Czy obawiają się wpływu spalarni śmieci na środowisko?”.  Wyniki pokazują, że 61% mieszkańców  nie obawia się instalacji termicznego przekształcania, powołując się przy tym na fakt, że tego typu obiekty funkcjonują na całym świecie. 6% biorących udział w sondzie nie ma zdania. Widzów, którzy mają obawy związane z ITPOK (33%) uspokajamy. Obiekt będzie nowoczesny, bezpieczny dla środowiska i stale monitorowany. Gwarantowane przez wykonawcę poznańskiej instalacji parametry emisji są znacznie niższe od wymaganych prawem norm. W wielu europejskich metropoliach, spalarnie znajdują się w centrach dużych miast (Wiedeń) czy w pobliżu osiedli mieszkaniowych (Malmo, Kilonia). Niektóre z nich funkcjonują także na obszarach parków narodowych (instalacje w Szwecji).

NORMY A ITPOK

  Dopuszczalna norma ITPOK
Dwutlenek azotu 40 μg/m3 4,7 μg/m3
Ołów 0,5 μg/m3 0,0007 μg/m3
Dwutlenek siarki 20 μg/m3 0,5 μg/m3
Pył PM (10) 40 μg/m3 1,3 μg/m3
Amoniak 50 μg/m3 0,004 μg/m3
NOx 200 mg/Nm3 100 mg/Nm3