Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Poznańska spalarnia z wyróżnieniem Top Inwestycje Komunalne 2017, jako jedna z dziesięciu najlepszych inwestycji realizowanych w formule współpracy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) w ostatnim dziesięcioleciu.

Tegoroczna edycja konkursu Top Inwestycje Komunalne została zadedykowana inwestycjom zrealizowanym we współpracy z firmami prywatnymi lub przeprowadzonym w wyniku prywatyzacji w latach 2006–2016 przez samorządy. Zwycięzców ogólnopolskiego plebiscytu na najlepsze inwestycje komunalne wyłonili Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, ministra w Kancelarii Prezydenta RP oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl.

Projekty nominowane do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2017 oceniane były pod kątem takich kryteriów, jak efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca
z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem. Spośród 150 projektów PPP z całego kraju wybrano 30 nominowanych, a wyróżnienia otrzymało jedynie 10 z nich.

Wśród wyróżnionych samorządów obok Poznania znalazły się: Katowice, Kraków, Płock, Sierpc, Solec-Zdrój, Szydłowiec, Warszawa. Statuetki Top Inwestycje Komunalne 2017 zostały wręczone podczas gali wieńczącej drugi dzień IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress) 11 maja 2017 r. w Katowicach. W imieniu poznańskiego Projektu nagrody odebrali przedstawiciele obu stron partnerskiego projektu, a mianowicie Wiceprezydent Miasta Poznania Tomasz Lewandowski oraz Prezes SUEZ Energia z Odpadów Sp. z o.o. Hanna Zajączkowska.

Przypomnijmy że jest to kolejne, już czwarte wyróżnienie dla poznańskiej spalarni, lecz pierwsze jakie projekt uzyskał już po oddaniu inwestycji do eksploatacji. Wyróżnienie tym bardziej cieszy, że jest dobrym początkiem dla 25 letniego okresu eksploatacji instalacji.

Dotychczasowe wyróżnienia i nagrody to:

W 2013 r. jako „Europejski Projekt Roku 2013” poznańska spalarnia odpadów została wyróżniona przez Project Finance Magazine w kategorii najlepszej europejskiej transakcji w sektorze gospodarki odpadami. Zespół niezależnych ekspertów docenił nowatorską, nieregresywną formułę finansowania poznańskiego ITPOK, która dodatkowo dopuszcza możliwość wykorzystania środków unijnych. Jest to jedna z pierwszych takich inwestycji w Europie. Project Finance Magazine to specjalistyczne czasopismo, które od 15 lat przyznaje nagrody The Project Finance Awards, projektom z całego świata ocenianym jako innowacyjne.

Kolejna nagroda to Partnership Awards przyznawana najlepszym na świecie projektom PPP przez wydawcę prestiżowych, międzynarodowych czasopism poświęconych tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego - Partnership Bulletin, P3 Bulletin oraz PPP Bulletin International. Poznański projekt otrzymał Złotą nagrodę (Gold Award) w kategorii Best Pathfinder Project 2013 r (Najlepszy pionierski projekt PPP na świecie w 2013 r.) w sektorze gospodarki odpadami. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że jest to, jak do tej pory, największy projekt PPP w Polsce. Jednocześnie jest jednym z pierwszych na świecie przykładów połączenia funduszy UE
z mechanizmem PPP.

Ekologicznej Inwestycji Roku 2014. Nagroda została przyznana w konkursie „Przemysłowa Inwestycja Roku 2014”, w kategorii „Ekologiczna Inwestycja Roku 2014”, w którym poznański ITPOK zajął I miejsce. W tej kategorii o wyborze najlepszych projektów zadecydował pozytywny wpływ inwestycji na środowisko, innowacyjność projektu oraz nowatorstwo wykorzystanych rozwiązań.

Kapituła konkursu, w skład której wchodzą  przedstawiciele  instytucji takich jak  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiW),  Business Centre Club (BCC), Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw doceniła innowacyjność poznańskiego projektu. 

Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu

Instalacja jest jedyną w Polsce spalarnią odpadów komunalnych zrealizowaną w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestorem publicznym jest Urząd Miejski w Poznaniu, partnerem prywatnym natomiast – firma SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. Firma była odpowiedzialna za zaprojektowanie, sfinansowanie i budowę instalacji, a przez następne 25 lat będzie zarządzała eksploatacją obiektu. Inwestycja pozwoli miastu Poznań spełnić wymogi polskiego i unijnego prawa w zakresie gospodarki odpadami. Zakład będzie produkował rocznie z 210 tys. ton odpadów, ok. 300 000 GJ energii cieplnej oraz ok. 128 000 MW/h energii elektrycznej. Inwestycja była finansowana w modelu hybrydowym – przy udziale środków miasta, partnera prywatnego oraz dotacji pochodzącej z Unii Europejskiej. Jej wartość to 832,2 mln zł.