Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Miasto Poznań oraz SUEZ Zielona Energia zapraszają na Dzień Otwarty w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu zlokalizowanej przy ulicy Energetycznej 5 w niedzielę 10 czerwca 2018 r. w godzinach 12.00-18.00. Będzie to doskonała okazja dla każdego, kto chciałby poznać proces termicznego przekształcania odpadów i zobaczyć, jak funkcjonuje instalacja do spalania odpadów oraz dowiedzieć się, jaka jest jej rola w systemie gospodarowania odpadami.

Rejestracja i zwiedzanie Instalacji – czyli jak działa spalarnia odpadów

Pierwszych 300 zarejestrowanych osób będzie mogło wziąć udział w zorganizowanej wycieczce z przewodnikiem, która zakłada przejście ścieżką edukacyjną przez najważniejsze miejsca w Instalacji. Będzie można wejść do hali wyładowczej, obejrzeć bunkier na odpady, przyjrzeć się działaniu operatora ogromnego, kilkutonowego chwytaka odpadów, czy też zajrzeć do hali kotłów bądź dyspozytorni, z której kieruje się pracą całego zakładu. Będzie to doskonała okazja, aby zobaczyć, jak na co dzień pracuje Instalacja wytwarzająca prąd i ciepło z naszych odpadów.

Zwiedzanie ITPOK będzie możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Możliwość zwiedzania Instalacji wewnątrz dotyczy każdego, kto ukończył 7 lat. Zwiedzanie odbywać się będzie w grupach 50-osobowych, wprowadzanych na teren zakładu co godzinę (w godzinach: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00). Zwiedzanie potrwa ok. 45 minut. Prosimy o założenie odpowiedniego obuwia (tj. płaskiego z zakrytymi palcami!).

Rejestracji na konkretną godzinę można dokonać samodzielnie poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy. Z jednego adresu e-mail można zapisać maksymalnie 4 osoby. Dla osób, dla których nie starczy miejsc zaproponujemy inny dogodny termin zwiedzania.

Uwaga – Uczestniczyć w festynie może każdy bez względu na wiek, natomiast zwiedzanie Instalacji bez wcześniejszej rejestracji  nie będzie możliwe.

Internetowa rejestracja jest możliwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod poniższym linkiem: www.poznan-itpok.pl
 
Festyn rodzinny – atrakcje dla małych i dużych gości

Poza możliwością zwiedzenia Instalacji organizator zapewnia także atrakcje dla wszystkich gości podczas trwającego przed ITPOK pierwszego, ekologicznego festynu rodzinnego tj.: animacje dla dzieci, gry i zajęcia ekologiczne, warsztaty ogrodnicze, energorowery, konkursy ekologiczne.

 

Bezpłatny transport

Istnieje także możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu, który przywiezie uczestników pod bramę wjazdową do ITPOK. Specjalny bus oznaczony napisem SPALARNIA kursować będzie cyklicznie z parkingu przy zbiegu ulic Warszawska i Świętojańska (w okolicy Ronda Śródka) o godzinach: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17.30 oraz z parkingu przy Spalarni (ul. Energetyczna 5) o godzinach: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17.00, 18.00.

W przypadku planowania dojazdu na określoną godzinę zwiedzania prosimy uwzględnić czas przejazdu, który wynosi około 15-20 minut.

 

Miejsca parkingowe

Organizator udostępni parking na czas Dnia Otwartego.  Będzie można skorzystać z bezpłatnego miejsca parkingowego przy Spalarni.

 

ITPOK w  skrócie

ITPOK to nowoczesne, ekologiczne, bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych oraz ich efektywne wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej. Jedyna w Polsce spalarnia odpadów komunalnych zrealizowana na mocy umowy o partnerstwie publiczno–prywatnym zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 r. pomiędzy Miastem Poznań, a SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. o rocznej wydajności 210 000 Mg odpadów. Inwestycja wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami – jest ostatnim etapem postępowania z odpadami (po zapobieganiu powstawania odpadów i ich selektywnej zbiórce), w którym dzięki odzyskowi energetycznemu  odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii.