Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

W dniach 6 i 7 września w Poznaniu odbyło się seminarium pod nazwą „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, którego organizatorem było Wydawnictwo „Nowa Energia”. Patronat Honorowy nad III edycją Seminarium objął Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, stroną merytoryczną zajęła się firma SUEZ Polska. Seminarium dotyczyło bardzo ważnej dla Miasta tematyki związanej z funkcjonowaniem rynku termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Wydarzenie zgromadziło przeszło 70 uczestników. Utrzymująca się duża frekwencja na tego typu wydarzeniach dowodzi, że praktyczne doświadczenia eksploatacyjne są bardzo ważne i warto o nich dyskutować. Operatorzy spalarni podzielili się swoimi praktykami m.in. w zakresie zagospodarowania żużli i popiołów, pomiarów emisji, czy funkcjonowania instalacji oczyszczania spalin.

Poznań również mógł podzielić się doświadczeniami z tej dziedziny, ponieważ już od ponad półtora roku w naszym mieście funkcjonuje instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Poznański rynek energetyczny zasilany jest energią wytwarzaną w kogeneracji w procesie termicznego przekształcania odpadów - ,,zielonym ciepłem” i energią elektryczną. Energia cieplna odbierana jest przez Veolia Energia Poznań S.A., która zarządza miejską siecią ciepłowniczą. Natomiast energia elektryczna trafia do krajowej sieci energetycznej.

Drugiego dnia seminarium uczestnicy wzięli udział w wycieczce technicznej i mieli okazję z  bliska przyjrzeć się pracy poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.