Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Podczas X Gali wręczenia statuetek Zielonego Feniksa, która odbyła się w dniu 10 października 2018 r. w Opolu, Miasto Poznań otrzymało wyróżnienie za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, m.in. za realizację projektu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu oraz projekt Poznański Dzień Energii, które propagują  wiedzę z zakresu efektywności energetycznej.

Poznań dzięki takim inicjatywom zwiększa poziom świadomości lokalnej społeczności w tak ważnym temacie, jak zarządzanie i oszczędne gospodarowanie energią, poprawa efektywności energetycznej i wiedza dotycząca możliwości, jakie dają odnawialne źródła energii.

Gala „Zielonego Feniksa” organizowana jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz Polski Związek Motorowy pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki. Statuetka Zielonego Feniksa przyznawana jest w następujących kategoriach:

  1. Zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki;
  2. Osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych;
  3. Całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki.

ITPOK po raz szósty została dostrzeżona i wyróżniona, jako źródło dostarczające energię odzyskaną w procesie termicznego przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z regionu poznańskiego.