Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Rok 2018 był drugim pełnym rokiem eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Poznaniu, w którym eksploatacja instalacji przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

 1. Drugi rok eksploatacjiITPOK 2018 w liczbach:
 • przetworzono 209 999 Mg zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
  z Regionu II wg WPGO (z terenu ZM GOAP i gminy Suchy Las);
 • wyprodukowano 300 370 GJ energii cieplnej oraz 112 545 MWh energii elektrycznej;
 • średnia masa odpadów dziennie dostarczonych do ITPOK to 690 Mg;
 • największa masa odpadów dostarczonych w ciągu jednego dnia z jednej śmieciarki – 19,36 Mg;
 • średnia wartość kaloryczna odpadów wyniosła 7,8384 GJ/Mg;
 • 36 662 śmieciarek wjechało na teren instalacji;
 • 115 pojazdów średnio dziennie dostarczało odpady do ITPOK;
 • ponad 3000 osób odwiedziło instalację w ramach wycieczek edukacyjnych dotyczących funkcjonowania ITPOK oraz zorganizowanych Dni Otwartych.
 1. Kluczowe wydarzenia w 2018 roku:

Eksploatacja

- podpisano 24-letnią umowę na odbiór ciepła z ITPOK pomiędzy SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., a Veolia w sierpniu 2018 r.;

- przeprowadzenie planowanego rocznego przeglądu instalacji w październiku 2018 r., który przebiegł bez problemów, a logistyka związana z zapewnieniem ciągłości odbioru odpadów w tym czasie była na najwyższym poziomie;

-  na przełomie listopada i grudnia na terenie instalacji odbyła się kompleksowa kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, która nie wykazała naruszeń w zakresie emisji gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza. Łączna emisja pyłów PM10 i PM2,5, które przyczyniają się do występowania smogu, w przypadku ITPOK w 2018 roku wyniosła zaledwie 3% dopuszczalnego limitu wyznaczonego dla instalacji. Świadczy to, że ITPOK jest bezpieczna dla środowiska i nie wpływa na pogorszenie jakości powietrza w Poznaniu.

Edukacja

- Dni Otwarte ITPOK: w czerwcu 2018 r. spalarnia po raz pierwszy na dużą skalę otworzyła swoje drzwi dla mieszkańców. Ponad pół tysiąca osób wzięło udział
w ekologicznym pikniku i wycieczce po spalarni z udziałem przewodnika. Drugi Dzień Otwarty odbył się w listopadzie.  Łącznie w 2018 r. spalarnię odwiedziło ponad 3000 osób  (w tym ok. 660 osób podczas Dni Otwartych);

Nagrody

- ITPOK została doceniona podczas X Gali wręczenia statuetek Zielonego Feniksa, która odbyła się w październiku 2018 r. w Opolu. Miasto Poznań otrzymało wtedy wyróżnienie za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, za projekty realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, m.in. projekt Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu oraz projekt Poznański Dzień Energii, które propagują  wiedzę z zakresu efektywności energetycznej. Poznań dzięki takim inicjatywom zwiększa poziom świadomości lokalnej społeczności w tak ważnym temacie, jak zarządzanie i oszczędne gospodarowanie energią, poprawa efektywności energetycznej i wiedza dotycząca możliwości, jakie dają odnawialne źródła energii;