Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Miasto Poznań oraz SUEZ Zielona Energia serdecznie zapraszają na kolejny Dzień Otwarty w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK) zlokalizowanej przy ulicy Energetycznej 5, który odbędzie się w sobotę 8 czerwca br. Zwiedzanie będzie odbywało się w 6 turach, które rozpoczynać się będą odpowiednio o następujących godzinach: 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 oraz 16:30.

Rejestracja i zwiedzanie Instalacji

Zwiedzanie SPALARNI będzie możliwe tylko po wcześniejszym zapisie drogą elektroniczną. Rejestracji na konkretną godzinę można dokonać samodzielnie poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny pod poniższym linkiem.

http://www.suez-zielonaenergia.pl/zwiedzanie-itpok/zwiedzanie-indywidualne/

Ilość miejsc dla osób zwiedzających jest ograniczona, a z jednego adresu mailowego można zapisać maksymalnie 4 osoby. Podczas Dnia Otwartego na teren Instalacji zostaną wpuszczone wyłącznie osoby z potwierdzonym zapisem na to wydarzenie. Potwierdzenie zapisu zostanie wysłane na podany podczas rejestracji adres mailowy. Możliwość zwiedzania Instalacji wewnątrz dotyczy każdego, kto ukończył 7 lat. Prosimy o założenie odpowiedniego obuwia (tj. płaskiego z zakrytymi palcami!).

Każda zapisana osoba wysłucha prezentacji oraz będzie mogła wziąć udział w zorganizowanej wycieczce z przewodnikiem, która zakłada przejście ścieżką edukacyjną przez najważniejsze miejsca w Instalacji. Całość potrwa około godziny. Będzie można wejść do hali wyładowczej, obejrzeć bunkier na odpady, przyjrzeć się działaniu operatora ogromnego, kilkutonowego chwytaka odpadów, czy też zajrzeć do hali kotłów bądź dyspozytorni, z której kieruje się pracą całego zakładu. Będzie to doskonała okazja, aby zobaczyć, jak na co dzień pracuje Instalacja wytwarzająca prąd i ciepło z naszych odpadów. Przeprowadzone zostaną dodatkowe konkursy z nagrodami. Dla każdego z gości przygotowany zostanie drobny upominek.

Dzień otwarty

ITPOK w  skrócie

ITPOK to nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych oraz ich efektywne wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej. Jedyna w Polsce spalarnia odpadów komunalnych zrealizowana na mocy umowy o partnerstwie publiczno–prywatnym, zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 r. pomiędzy Miastem Poznań, a SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. o rocznej wydajności 210 000 Mg odpadów. Instalacja wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami – jest ostatnim etapem postępowania z odpadami (po zapobieganiu powstawania odpadów i ich selektywnej zbiórce), w którym dzięki odzyskowi energetycznemu  odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii.