Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów będzie jednym z tematów omawianych podczas sesji, które odbędą się w trakcie trwania Międzynarodowego Kongresu ENVICON Environment.

23 edycja Kongresu odbędzie się w dniach 10-11 października 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Kongres każdego roku gromadzi ekspertów z branży ochrony środowiska, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, naukowców, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze oraz organizacji branżowych.

W trakcie Kongresu odbędzie się 7 sesji i paneli dyskusyjnych oraz niemal 50 wystąpień w zakresie poniższych tematów:

  • Polska gospodarka odpadami - aktualne kierunki,
  • Gospodarka odpadami w kontekście międzynarodowym,
  • Polska gospodarka wodna,
  • Bussines Mixer - Tworzywa Sztuczne - problemy i zasób w gospodarce odpadami,
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym - wyzwania dla producentów, konsumentów i samorządów.
  • Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów,
  • Rozszerzona odpowiedzialność producentów. Finansowanie systemu i rola NFOŚiGW.

envicon 09.10.2019