Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

W dniu 29 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Poznania odbyło się szkolenie dotyczące elektromobilności, którego głównym organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Wydział Gospodarki Komunalnej  - jako inicjator szkolenia - odpowiedzialny był za kwestie organizacyjne. W szkoleniu udział wzięło ponad 70 osób z sektora JST, spółek komunalnych, podmiotów prywatnych.

Zdjęcie pokazujące gdzie odbyło się szkolenie

Tematyka skierowana była wprost dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i podmiotów prywatnych, których dotyczą lub w przyszłości dotyczyć będą regulacje prawne związane z rozwojem elektromobilności w Polsce. Z ramienia Miasta szkolenie otworzył Pan Dyrektor Michał Łakomski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City. Dla naszego miasta tematyka elektromobilności jest szczególnie ważna, co jest widoczne poprzez takie działania inwestycyjne władz miasta jak m.in. zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych, budowa stacji ładowania, wykorzystywanie energii z odnawialnych źródeł energii (energia z odpadów) etc.

Zdjęcie pokazujące samochody elektryczne stojące pod budynkiem

Natomiast Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest organizacją branżową, promującą niskoemisyjne i efektywne ekonomicznie technologie energetyczne w transporcie oraz działa na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i rozwoju rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce. Stowarzyszenie jest inicjatorem projektu skierowanego do liderów elektromobilności w Polsce, a druga edycja tego szkolenia w Poznaniu niewątpliwie potwierdza, że Poznań należy do grona tych liderów elektromobilności w Polsce i stawia na ciągły rozwój w tej przestrzeni, biorąc choćby pod uwagę zapisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, nakładające m.in. wymóg określonego procentowego udziału pojazdów niskoemisyjnych w realizacji zadań publicznych.

Ludzie stojący pod budynkiem

Zakres ramowy szkolenia obejmował cykl wykładów tematycznych dotyczących:

  • analizy aktualnych wymogów prawnych z dziedziny elektromobilności;
  • infrastruktury technicznej związanej z rozwojem w miastach stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
  • wdrożenia zapisów ustawy o elektromobilności na konkretnych przypadkach JST.

Ponadto dodatkowym elementem szkolenia była prezentacja  pojazdów elektrycznych czołowych, światowych marek i stacji ładowania na dziedzińcu Placu Kolegiackiego.