Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. informuje, że za względu na ograniczoną powierzchnię Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy 28 czerwca 1956 r.  w Poznaniu podjął działania celem uzyskania decyzji  o możliwości magazynowania odpadów palnych w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki. W związku z czym konieczne jest, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, wybudowanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego z bloczków betonowych.

Z uwagi na zaistniałą okoliczność informujemy, że na okres budowy ściany w dniach od 22 marca br. do dnia 29 marca br. istnieje konieczność tymczasowego zawieszenia działalności PSZOK-u przy ulicy 28 czerwca 1956 r.

Jednocześnie informujemy, że w razie potrzeby istnieje możliwość dostarczenia odpadów na PSZOK przy ulicy Wrzesińskiej 12 w Poznaniu oraz ulicy Meteorytowej 1 w Suchym Lesie.

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,285/news,9341/informacja-o-koniecznosci-tymczasowego-zawieszenia-dzialalnosci-pszok-u-przy-ulicy-28-czerwca-1956-r-w,160847.html

 

PSZOK news 17032021