Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

W dniach 15 i 16 maja 2021 r. w Palmiarni Poznańskiej odbyła się kolejna edycja wydarzenia “Weekend dla Ziemi”.

Tegoroczna edycja związana była z gospodarką odpadami i zorganizowana została pod hasłem: „Poznaj drugie życie odpadów!", w związku z czym wśród organizatorów nie mogło zabraknąć reprezentantów jednostek miejskich i instalacji, które odgrywają kluczową rolę w poznańskim systemie gospodarki odpadami. W tym roku do grona partnerów dołączył:

- Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania wraz z Partnerem Prywatnym - SUEZ Zielona Energia Sp. z.o.o. (operatorem poznańskiej spalarni),

- Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. (zarządzający instalacją do odzysku odpadów biodegradowalnych Biokompostownia),

- Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Uczestnicy wydarzenia, na stoisku obsługiwanym przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Partnera Prywatnego, mogli poznać szczegóły działania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, która przekształca odpady w energię cieplną oraz elektryczną uznawaną za energię z odnawialnych źródeł energii,
a także zapoznać się z procesem termicznego przekształcania odpadów.

Podczas dwóch dni pełnych wydarzeń dedykowanych zarówno dzieciom jak i dorosłym przybliżone zostały zagadnienia proekologiczne w trosce o środowisko naturalne naszej planety. Zarówno stacjonarnie jak i online przybliżone zostały mieszkańcom zagadnienia proekologiczne związane z m.in. z selektywną zbiórką odpadów, recyklingiem, przetwarzaniem odpadów oraz odnawialnymi źródłami  energii.