Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Rok 2021 był piątym pełnym rokiem eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, w którym instalacja funkcjonowała planowo, sprawnie i bez zakłóceń.

ITPOK 2021 w liczbach:

  • dostarczono 209 206,87 Mg zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
    z terenu ZM GOAP, gminy Suchy Las i pozostałych dostawców. Dzięki temu taka ilość odpadów nie została zdeponowana na składowisku, a co istotne wykorzystano potencjał energetyczny odpadów
  • wytworzono 111 723,00  MWh energii elektrycznej, z czego sprzedano 96 561,62 MWh. Na własne potrzeby wykorzystano 15 013,52 MWh energii elektrycznej (ITPOK jest samowystarczalna energetycznie). Sprzedano także 414 360,00 GJ energii cieplnej.
  • średnia wartość kaloryczna odpadów wyniosła 7,9765 GJ/Mg;
  • 31 087 śmieciarek wjechało na teren instalacji;

 

Wirtualne dni otwarte

Z uwagi na fakt, iż utrzymujący się stan epidemii SARS-COV-2 uniemożliwił realizację takich wydarzeń jak ,,Dni otwarte”, Miasto wspólnie z Partnerem Prywatnym podjęło działania zaradcze, których efektem było uruchomienie zwiedzania instalacji w formule tzw. wirtualnych drzwi otwartych w dniach 24 i 25 września 2021 r.

ITPOK w ten sposób otworzył się na mieszkańców, którzy mogli wziąć udział w wirtualnym spacerze, gdzie krok po kroku zaprezentowany został zakład, a prelegenci opowiedzieli
o wyzwaniach, jakie niesie gospodarka odpadami i o roli, jaką spalanie frakcji resztkowej pełni w lokalnym systemie gospodarki odpadami.

Spotkania wirtualne były dostępne dla wszystkich chętnych i zainteresowanych osób. Tematyka będzie dopasowana do różnych grup odbiorców, ale podczas każdego ze spotkań nastąpiło wirtualne zwiedzanie zakładu, a przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania i Operatora Instalacji szczegółowo opowiadali o projekcie i odpowiadali na pytania uczestników webinarów.

Strona internetowa

Strona internetowa ITPOK Poznań w dobie pandemii spełnia bardzo istotną rolę w ramach prowadzenia transparentnej komunikacji ze społeczeństwem. Informacje o Instalacji, z racji umieszczenia ich w sieci internetowej, są dostępne dla każdego, bez względu na miejsce
i czas.