Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

8 kwietnia to szczególna data jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów w mieście Poznań. Tego dnia wypada rocznica podpisania Umowy Partnerstwa Publiczno–Prywatnego na realizację Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. 8 kwietnia 2013 roku Miasto sfinalizowało jeden z najbardziej pionierskich projektów w branży gospodarki odpadami komunalnymi, którego pomysł zrodził się już 2004 roku. Dziś mija dokładnie 9 lat od momentu podpisania tego jakże ważnego i strategicznego z punktu widzenia Miasta dokumentu.

Realizacja Umowy PPP pomiędzy Miastem Poznań a SITA Zielona Energia  Sp. z o.o. (obecnie PreZero Zielona Energia Sp. z o.o.) umożliwiła dołączenie do grona największych europejskich metropolii, posiadających tego typu obiekty, które stanowią istotny element kompleksowego i odpowiadającego na potrzeby mieszkańców  systemu gospodarki odpadami. Instalacja znajdująca się przy ul. Energetycznej w Poznaniu, jest nie tylko jedną z pierwszych tego typu w Polsce, nowoczesnych i w pełni bezpiecznych spalarni odpadów, ale przede wszystkim - pierwszą realizowaną w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Biorąc pod uwagę wartość inwestycji jest to jeden z największych projektów zrealizowanych w tej formule w kraju. O jego wyjątkowości świadczy również innowacyjna struktura finansowania, składająca się z połączenia kapitału prywatnego pochodzącego od Partnera Prywatnego, dotacji unijnej i środków Miasta.

Pięcioletni okres eksploatacji ITPOK potwierdził, że była to potrzebna inwestycja. Od początku funkcjonowania w Instalacji:

  • przetworzono ponad 1 mln Mg zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Poznania oraz 9 gmin Aglomeracji Poznańskiej,
  • wyprodukowano ponad 1,6 mln GJ energii cieplnej,
  • wyprodukowano ponad 550 000 MWh energii elektrycznej,
  • odzyskano ponad 16 000 Mg metali żelaznych,
  • odzyskano ponad 3000 Mg metali nieżelaznych.

itpok 2022

Wyżej wymienione dane liczbowe pokazują jak ważną rolę ITPOK odgrywa nie tylko w systemie gospodarki odpadami, ale także w systemie energetycznym Miasta.

Zastosowana w ITPOK technologia pozwala na odzysk energii z odpadów, czego finalnym efektem jest produkcja energii cieplnej i elektrycznej w tzw. kogeneracji. W kooperacji z Veolia Energia Poznań, Instalacja produkuje ciepło systemowe, które zasila miejską sieć ciepłowniczą, co pozwala zmniejszyć ilość ciepła produkowanego w procesie spalania węgla. Warto także wspomnieć, iż energia elektryczna produkowana w ITPOK kwalifikowana jest jako energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii (OZE, zielona energia).