Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Aktualności

10.02.2020

Szkolenie ,,ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE”

W dniu 29 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Poznania odbyło się szkolenie dotyczące elektromobilności, którego głównym organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Wydział Gospodarki Komunalnej  - jako inicjator szkolenia - odpowiedzialny był za kwestie organizacyjne. W szkoleniu udział wzięło ponad 70 osób z sektora JST, spółek komunalnych, podmiotów prywatnych.

więcej >

02.12.2019

Dzień otwarty ITPOK

W sobotę 23 listopada 2019 roku zorganizowano kolejną edycję Dnia Otwartego w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

więcej >

18.11.2019

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Do wszystkich zainteresowanych,

mając na uwadze istotne zmiany przepisów prawa wprowadzone Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w tym Ustawy o odpadach (dalej „ustawa”), które to w momencie wejścia w życie z dniem 6 września br. nałożyły nowe obowiązki

więcej >

09.10.2019

Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment

Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów będzie jednym z tematów omawianych podczas sesji, które odbędą się w trakcie trwania Międzynarodowego Kongresu ENVICON Environment.

23 edycja Kongresu odbędzie się w dniach 10-11 października 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

więcej >

10.09.2019

Poznański Dzień Energii 2019

14 września w Parku Kasprowicza przy poznańskiej Arenie odbędzie się rodzinny piknik - Poznański Dzień Energii 2019! Jak co roku, organizatorem wydarzenia będzie Miasto Poznań. Co przygotowano dla mieszkańców w tym roku?

więcej >