Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

W czwartek, 12 lutego br., na placu budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) gościł Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jakub Jędrzejewski.

 

Była to pierwsza w tym roku wizyta przedstawicieli władz Miasta Poznania na budowie ITPOK. Wizyta była okazją do przedstawienia przez SITA Zielona Energia Sp. z o.o. (Partnera Prywatnego) stanu zaawansowania prowadzonych prac budowlano – montażowych oraz prezentacja dotycząca najbliższych robót budowlanych, związane m.in. z montażem urządzeń technologicznych, montażem kotła, montażem lejów zasypowych w pomieszczeniu bunkra oraz robotami budowlanymi np. w budynku turbinowni. To główne prace, które są aktualnie prowadzone na terenie przyszłej instalacji do termicznego przekształcania odpadów, a które przyczynią się do odzyskiwania zawartej w nich energii.

Warto podkreślić, że pod koniec stycznia br. rozpoczęła się dostawa na plac budowy poszczególnych elementów kotła, która potrwa kilka tygodni. Prace wykonywane są zgodnie z założonym harmonogramem, czemu sprzyja rownież panująca aura.