Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Prezentacja poznańskiej spalarni odpadów podczas szkoleń w Gminie Kleszczewo

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu to ostatnie ogniwo innowacyjnego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania i 9 okolicznych gmin. Podczas szkoleń zorganizowanych w Kleszczewie dla sołtysów, nauczycieli oraz pracowników jednostek organizacyjnych w ramach kampanii „Odzyskaj. Korzystaj”, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie termicznego przekształcania odpadów i poznali główne korzyści płynące z budowy ITPOK. Uczestnikom seminarium zaprezentowano także istniejący obecnie, nowoczesny system gospodarki odpadami. Poza częścią audytoryjną, podczas szkolenia odbyły się również zajęcia warsztatowe poświęcone m.in. prawidłowej segregacji odpadów.