Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

ITPOK – z myślą o mieszkańcach i środowisku, szkolenia w Gminie Kostrzyn

Jak wygląda nowoczesny system gospodarki odpadami? Jakie korzyści płyną z budowanej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu? To główne wątki szkoleń dla sołtysów, nauczycieli oraz pracowników jednostek organizacyjnych, które odbyły się w październiku w Gminie Kostrzyn w ramach kampanii „Odzyskaj. Korzystaj”. Uczestnicy seminarium wzięli udział w części audytoryjnej i warsztatowej, podczas której sprawdzali swoją wiedzę dotyczącą m.in. prawidłowej segregacji odpadów. Szkolenia miały na celu podniesienie wiedzy uczestników w zakresie gospodarowania odpadami. Zaakcentowano również konieczność stosowania metody termicznego przekształcania odpadów i pokazano ITPOK jako uzupełnienie, a zarazem ostatnie ogniwo innowacyjnego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania i 9 gmin, które tworzą zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego tzw. Region II gospodarki odpadmi.