Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Aktualności

21.09.2018

III Seminarium TPOK

W dniach 6 i 7 września w Poznaniu odbyło się seminarium pod nazwą „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, którego organizatorem było Wydawnictwo „Nowa Energia”. Patronat Honorowy nad III edycją Seminarium objął Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, stroną merytoryczną zajęła się firma SUEZ Polska. Seminarium dotyczyło bardzo ważnej dla Miasta tematyki związanej z funkcjonowaniem rynku termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

więcej >

17.06.2018

Relacja z dnia otwartego

10 czerwca 2018 r. poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), potocznie zwana spalarnią odpadów, po raz pierwszy na taką skalę otworzyła swoje drzwi dla mieszkańców organizując Dzień Otwarty ITPOK. Ponad pół tysiąca osób wzięło udział w ekologicznym pikniku i wycieczce po spalarni z udziałem przewodnika. Organizatorami wydarzenia było Miasto Poznań oraz SUEZ Zielona Energia Sp.

więcej >

22.05.2018

DZIEŃ OTWARTY W POZNAŃSKIEJ SPALARNI - ekologiczny festyn rodzinny z możliwością zwiedzania Instalacji

Miasto Poznań oraz SUEZ Zielona Energia zapraszają na Dzień Otwarty w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu zlokalizowanej przy ulicy Energetycznej 5 w niedzielę 10 czerwca 2018 r. w godzinach 12.00-18.00. Będzie to doskonała okazja dla każdego, kto chciałby poznać proces termicznego przekształcania odpadów i zobaczyć, jak funkcjonuje instalacja do spalania odpadów oraz dowiedzieć się, jaka jest jej rola w systemie gospodarowania odpadami.

więcej >

17.04.2018

Czy wiesz , że… Ciekawostki z pierwszego roku eksploatacji ITPOK w Poznaniu

Kalendarium ITPOK:

22 grudnia 2016 r. ITPOK zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 uzyskała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza, że wszystkie podmioty odbierające odpady z terenu gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz z terenu Gminy Suchy Las są zobligowane dostarczać do niej zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01.

więcej >

19.01.2018

Transparentny ITPOK

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu to nowoczesne, ekologiczne, bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych oraz ich efektywne wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Inwestycja ta wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami – jest ostatnim etapem postępowania z odpadami (po zapobieganiu powstawania odpadów i ich selektywnej zbiórce), w którym dzięki recyklingowi energetycznemu odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii.

więcej >