Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Aktualności

19.01.2018

Transparentny ITPOK

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu to nowoczesne, ekologiczne, bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych oraz ich efektywne wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Inwestycja ta wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami – jest ostatnim etapem postępowania z odpadami (po zapobieganiu powstawania odpadów i ich selektywnej zbiórce), w którym dzięki recyklingowi energetycznemu odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii.

więcej >

18.01.2018

EKOLAUR dla Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu

W dniu 24 października 2017 r. odbyła się XVI gala wręczenia EKOLAURÓW 2017 - dorocznych nagród wręczanych przez Polską Izbę Ekologii, która od 2002 r. promuje efektywne i innowacyjne prace na rzecz ochrony środowiska w Polsce.

więcej >

21.07.2017

Poznańska spalarnia odpadów z kolejną nagrodą za najlepszy projekt PPP / Poznańska spalarnia jednym z 10 najlepszych projektów PPP ostatniej dekady w Polsce

Poznańska spalarnia z wyróżnieniem Top Inwestycje Komunalne 2017, jako jedna z dziesięciu najlepszych inwestycji realizowanych w formule współpracy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) w ostatnim dziesięcioleciu.

więcej >

22.06.2017

Poznański Dzień Energii – Konferencja „Czysta energia dla miast i gmin”

W dniu 22 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się konferencja, której głównym celem było rozpowszechnienie wiadomości związanych z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii oraz planowaniem i gospodarką energetyczną.

więcej >

28.03.2017

Konferencja z okazji uroczystego otwarcia Instalacji

W dniu 28 marca 2017 r. Miasto wspólnie z SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. zorganizowało konferencję prasową związaną z uroczystym otwarciem i rozpoczęciem pierwszego roku eksploatacji poznańskiej spalarni odpadów.

więcej >