Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Aktualności

26.02.2020

PODSUMOWANIE TRZECIEGO ROKU EKSPLOATACJI ITPOK

Rok 2019 był trzecim pełnym rokiem eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, w którym instalacja funkcjonowała sprawnie i bez zakłóceń.

więcej >

10.02.2020

Szkolenie ,,ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE”

W dniu 29 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Poznania odbyło się szkolenie dotyczące elektromobilności, którego głównym organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Wydział Gospodarki Komunalnej  - jako inicjator szkolenia - odpowiedzialny był za kwestie organizacyjne. W szkoleniu udział wzięło ponad 70 osób z sektora JST, spółek komunalnych, podmiotów prywatnych.

więcej >

02.12.2019

Dzień otwarty ITPOK

W sobotę 23 listopada 2019 roku zorganizowano kolejną edycję Dnia Otwartego w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

więcej >

18.11.2019

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Do wszystkich zainteresowanych,

mając na uwadze istotne zmiany przepisów prawa wprowadzone Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w tym Ustawy o odpadach (dalej „ustawa”), które to w momencie wejścia w życie z dniem 6 września br. nałożyły nowe obowiązki

więcej >

24.10.2019

Dzień otwarty ITPOK - 23.11.2019

W dniu 23 listopada odbędzie się kolejna edycja Dnia Otwartego w ITPOK Poznań!

więcej >