Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Jeszcze przed zimą w poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) rozpoczął się kolejny etap prac – montaż urządzeń technologicznych. Jednym z pierwszych montowanych urządzeń jest ruszt – najważniejszy element pieca rusztowego, w którym będą spalane odpady. Wszystkie etapy tej inwestycji realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Montaż rusztu w poznańskiej spalarni odpadów rozpoczął się 10 grudnia 2014 r. Poznańska ITPOK będzie wyposażona w ruszt ruchomy, posuwisto-zwrotny, który zapewni najwyższą jakość spalania odpadów. Technologia ta to najczęściej i najchętniej stosowane w Europie rozwiązanie wykorzystywane do przetwarzania odpadów. Używana jest w ponad 90 proc. europejskich spalarni, których na kontynencie działa w sumie blisko 500. Swoją popularność zawdzięcza optymalnej wydajności, czystości oraz gwarancji bezpieczeństwa. Eksperci wskazują, że jest to najbardziej dojrzała technologicznie metoda – znana od dekad i doskonalana przez lata, której obecny stan zaawansowania pozwala na spełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych. Prace związane z montażem urządzenia zakończą się w marcu 2015 roku, czyli mniej więcej rok od rozpoczęcia budowy.

Dotychczas wszystkie etapy prac są realizowane w założonych terminach. Jednym z kamieni milowych inwestycji był sfinalizowany we wrześniu etap prac ziemnych. Kolejnym ważnym momentem było osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego zlokalizowanego na wysokości 43,5 metra. Dzięki temu już po 7 miesiącach od wbicia pierwszej łopaty, była gotowa bryła podstawowego obiektu spalarni – hala kotła – podkreśla Szymon Cegielski, dyrektor kontraktu z firmy SITA Zielona Energia.

Pod koniec października spalarnia była doskonale widoczna w swojej okolicy. Było to możliwe dzięki zastosowanej technologii szalunku ślizgowego, która pozwala przy nieprzerwanej całodobowej pracy, uzyskać efekt w postaci przyrostu konstrukcji żelbetowej na poziomie dwóch metrów w ciągu doby. Do tej pory na wzniesienie budynku ITPOK wykorzystano blisko 15 000 m3 betonu oraz 2 500 ton stali, co stanowi już ponad 80 proc. całkowitej ilości betonu i stali, jaka zostanie wykorzystana przy budowie poznańskiej spalarni odpadów.

Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o postępy przy realizacji tej inwestycji. Równolegle z pracami budowlanymi  prowadzimy szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-edukacyjną. Dążymy do tego, aby w momencie uruchomienia ITPOK  wszyscy mieszkańcy posiadali wiedzę  w zakresie znajomości zasad segregowania odpadów oraz funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami na terenie naszej aglomeracji – mówi Pani Bożena Przewoźna, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”.

Nadchodzący rok to nowe wyzwania postawione przed realizatorami projektu. W I kwartale 2015 r. rozpocznie się  m.in. montaż instalacji oczyszczającej spaliny oraz kotła. Poznań i pobliskie gminy zrzeszone w ZM GOAP są coraz bliżej nowoczesnego i efektywnego gospodarowania odpadami.

***

O projekcie

ITPOK powstaje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Firma SITA Zielona Energia sp. z o.o. odpowiedzialna
jest za zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatację instalacji w okresie trwania umowy czyli przez 25 lat. Budowa spalarni rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku i według planu zostanie oddana do użytku pod koniec 2016 roku. Spalarnia będzie przetwarzać rocznie 210 tys. ton odpadów.

Fot. Majątkowe Prawa Autorskie SITA Zielona Energia Sp. z o.o.