Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oficjalnie potwierdziło uzyskanie z Komisji Europejskiej dofinansowania unijnego z Funduszu Spójności na budowę spalarni odpadów. Na ten cel do Poznania trafi 330 milionów złotych.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania została wydana niespełna rok po przekazaniu pełnej dokumentacji  ekspertom z Komisji Europejskiej. Jest ona zwieńczeniem ponad 11 lat pracy całego zespołu realizującego Projekt „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”.

– Teraz mogę powiedzieć, że mimo braku wzorców w zakresie projektów hybrydowych na polskim rynku, warto było podjąć wszystkie wyzwania na drodze po fundusze unijne. Przyznana dotacja zgodnie z założeniami będzie stanowiła wkład własny Miasta Poznania
w projekt – komentuje Bożena Przewoźna, Pełnomocnik ds. realizacji Projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”.

Nietypowa na skalę krajową hybrydowa struktura finansowa opiera się na połączeniu środków inwestora prywatnego, którym jest Sita Zielona Energia Sp. z o.o., oraz Miasta Poznania, które pozyskało środki z dotacji unijnej. W ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego powstaje spalarnia odpadów. Inwestycja zostanie oddana do użytku
pod koniec 2016 r.

- Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Współpraca z Partnerem układa się pomyślnie, dlatego teraz największym wyzwaniem, jakie nas czeka to rozliczenia otrzymanych środków – mówi Anna Stachowiak, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”.

Poznańska spalarnia odpadów jako jedyna z sześciu budowanych w Polsce, realizowana jest w formule partnerstwa publiczno – prywatnego przy zastosowaniu finansowania hybrydowego.