Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

W dniach 2-3 czerwca br. Poznań był gospodarzem międzynarodowej konferencji „Budujemy razem” poświęconej realizacji inwestycji publicznych w formule PPP. Konferencja była pierwszym na taką skalę wydarzeniem w Polsce.

Inspiracją do organizacji konferencji jest prowadzony przez Miasto Poznań największy w Polsce projekt w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) powstaje we współpracy z firmą SITA Zielona Energia. Wartość projektu to 725 mln zł. Miasto Poznań uzyskało dotację z Komisji Europejskiej w wysokości 82 mln euro na rzecz sfinansowania inwestycji.

Współpracę partnerów w Poznaniu z uwagą śledzą samorządy oraz firmy zainteresowane realizacją zadań publicznych w modelu PPP. Ich przedstawiciele, podczas konferencji, dowiedzieli się więcej zarówno na tematy teoretycznej, jak i praktycznej możliwości współpracy w ramach realizacji inwestycji publicznych w formule finansowania hybrydowego, tj. z udziałem kapitału prywatnego i środków unijnych.

Konferencję otworzyła Bożena Przewoźna z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, wyjaśniając już na wstępie, jak ważny i innowacyjny jest projekt budowy ITPOK. – Poznań w sposób modelowy dał przykład innym miastom jak wprowadzać w życie inwestycje PPP. Z uwagi na duże potrzeby inwestycyjne z jednej strony oraz ograniczenia budżetowe z drugiej, formuła partnerstwa staje się dla wielu miast i gmin alternatywą w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych – powiedziała Bożena Przewoźna.

Zadania Partnera Prywatnego w Projekcie PPP przybliżył Jean Michel Kaleta, prezes SITA Zielona Energia. O tym, jak samorządy w praktyce ubiegać się mogą o wsparcie finansowe systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej ze środków NFOŚiGW mówił Krystian Szczepański, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacje na temat wykorzystania PPP w okresie programowania na lata 2014-2020 przekazał natomiast Robert Kałuża z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W programie konferencji nie zabrakło licznych przykładów dobrych praktyk europejskich związanych z zastosowaniem PPP w takich krajach jak Francja, Wielka Brytania czy Włochy. Uczestnicy wzięli również udział w wizycie studyjnej na terenie budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie odzyskajkorzystaj.pl/konferencja.