Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

W dniach 2-3 czerwca br. Poznań będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji „Budujemy Razem” poświęconej realizacji inwestycji publicznych w formule PPP. Konferencja jest pierwszym na taką skalę wydarzeniem w Polsce.

Inspiracją do organizacji konferencji jest prowadzony przez Miasto Poznań największy w skali kraju projekt w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK). Miasto Poznań będące Partnerem Publicznym  realizuje inwestycję we współpracy z Partnerem Prywatnym firmą SITA Zielona Energia. Wartość projektu to 725 mln zł, które pokryje Partner Prywatny. Poza sfinansowaniem inwestycji jest także odpowiedzialny za zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie instalacją przez 25 lat.

Poznański projekt na tle innych projektów PPP wyróżnia nietypowy i innowacyjny sposób finansowania. Miasto bowiem zdecydowało się połączyć środki Partnera Prywatnego z dotacją unijną z programu wspierającego tego typu inwestycje (Infrastruktura i Środowisko). Za tę innowacyjną strukturę finansowania projekt otrzymał już 2 nagrody od europejskich instytucji. Komisja Europejska przyznała Miastu dotację w wysokości 82 mln euro.

Ten modelowy projekt o innowacyjnej i przyszłościowej strukturze finansowania z uwagą śledzą kolejne samorządy i firmy, zainteresowane realizacją zadań publicznych w modelu PPP. Z uwagi na duże potrzeby inwestycyjne z jednej strony oraz ograniczenia budżetowe z drugiej, formuła PPP staje się dla wielu miast i gmin alternatywą w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. Dlatego właśnie doświadczenia z projektu budowy ITPOK to jeden z tematów odbywającej się w Poznaniu, w dniach 2-3 czerwca 2015 roku, międzynarodowej konferencji „Budujemy razem”.

Eksperci krajowi i zagraniczni podczas prelekcji, paneli dyskusyjnych podzielą się wiedzą dotyczącą zasad opracowania oraz wdrażania projektów PPP. Podejmą problematykę rozwoju Partnerstwa w perspektywie na lata 2014-2020, jako kluczowej zasady polityki inwestycyjnej. Nie zabraknie również prezentacji dobrych praktyk europejskich związanych z zastosowaniem PPP w takich krajach jak Francja, Wielka Brytania czy Włochy.

Wydarzeniu patronuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Więcej informacji oraz program konferencji znajduje się na stronie odzyskajkorzystaj.pl/konferencja.