Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Torba foliowa powstaje w ciągu 5 sekund, używana jest przez średnio 5 minut, a rozkłada się ponad 500 lat. W najbliższą sobotę, 26 września, do zmiany nawyków i korzystania podczas zakupów z przyjaznych środowisku toreb wielokrotnego użytku, zachęcać będą mieszkańców Poznania organizatorzy akcji „Foliówka? Dziękuję! Nie potrzebuję!”.


Do udziału w wydarzeniu zaprasza Miasto Poznań. Centrum akcji znajdować się będzie przed Galerią Malta. Każdy, kto w godzinach od 11:00 do 16:00 przyniesie min. 10 foliówek, otrzyma w zamian bawełnianą torbę na zakupy. Pod okiem plastyków, będzie można jej nadać indywidualny charakter. Zgromadzone w żółtych pojemnikach plastikowe torby, zostaną przekazane do recyklingu.

Mieszkańcy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekologii biorąc udział w specjalnych konkursach. – Pamiętajmy, że rezygnując z popularnej foliówki, ograniczamy ilość wytwarzanych odpadów. Prawie 10 proc. ze 100 miliardów wytwarzanych przez Europejczyków reklamówek zatruwa morza, rzeki, pola i lasy. Zachęcam więc do wzięcia udziału w akcji, wymiany plastikowych toreb na ekologiczne, a przede wszystkim do zmiany naszych konsumenckich nawyków na bardziej przyjazne środowisku – mówi Bożena Przewoźna, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania".

Akcja jest częścią kampanii „Odzyskaj.Korzystaj”. Więcej o kampanii na www.odzyskajkorzystaj.pl.

Kampania „Odzyskaj.Korzystaj” jest akcją informacyjno-promocyjną realizowaną przez Miasto Poznań od 2014 r., która towarzyszy budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Inwestycja jest najważniejszym działaniem ekologicznym podejmowanym przez Miasto w związku z realizacją nowoczesnego sytemu gospodarowania odpadami w aglomeracji poznańskiej. Celem kampanii jest kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych wśród mieszkańców poprzez popularyzację wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów oraz budowanie świadomości, że odpady są cennym surowcem energetycznym.