Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Tempo prac na terenie budowy poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych nie maleje. Stan zaawansowania prac przekroczył 92%. To już ostatnia prosta przed wiosennym rozruchem instalacji.


Przy ul. Gdyńskiej w Poznaniu trwa m.in. wyposażanie maszynowni. To jeden z najbardziej skomplikowanych etapów. Po montażu turbiny i generatora prace skupiły się na elementach odpowiedzialnych za przesyłanie energii powstającej w procesie spalania odpadów. - Poznańska instalacja funkcjonować będzie w trybie kogeneracji, produkując prąd i ciepło w ilości odpowiadającej potrzebom kilkudziesięciotysięcznego osiedla. Jednocześnie przychody ze sprzedaży energii pomniejszą koszty związane z zagospodarowaniem odpadów w instalacji – mówi Bożena Przewoźna z Urzędu Miasta Poznania.

Prace wyprzedzają o 6 tygodni pierwotny harmonogram. W pierwszej połowie kwietnia 2016 roku, planowany jest gorący rozruch spalarni – to tzw. okres próbny, podczas którego przekształcać będziemy w energię około 100 tys. ton odpadów komunalnych – mówi Szymon Cegielski z firmy SITA Zielona Energia, odpowiedzialnej za budowę i zarządzanie spalarnią. - Jednocześnie trwać będą kontrole i regulacje urządzeń, próby systemów zasilania i sterowania. W warunkach eksploatacyjnych sprawdzane będzie m.in. działanie kotłów, turbiny parowej czy systemu podgrzewania wody. Należy także dodać, że w chwili obecnej trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół instalacji w tym nasadzenie drzew i krzewów, budowa wewnętrznych dróg i chodników oraz montaż oświetlenia.