Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Radni podpoznańskich gmin odwiedzają spalarnię odpadów, aby osobiście przekonać się jak funkcjonuje instalacja do odzysku energii.

W dniu 21 czerwca 2016 roku Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zwiedzali radni gminy Kostrzyn Wielkopolski. Dzień wcześniej odbyła się wizyta studyjna radnych ze Swarzędza. Spotkania były okazją do poznania zasad funkcjonowania instalacji. Podczas trwającego gorącego rozruchu, obiekt zagospodarowuje odpady z Poznania i okolicznych gmin. Radni zobaczyli m.in. halę rozładunkową, bunkier, centralną dyspozytornię czy strefę rusztu. Wizyta utwierdziła uczestników, że wokół instalacji nie są odczuwalne nieprzyjemne zapachy. Zainteresowanie wzbudził również poziom emisji. Ekspert SITA Zielona Energia, prezentujący inwestycję, podkreślał, że parametry poszczególnych monitorowanych substancji są niższe niż dopuszczalne surowe normy środowiskowe.

Budowa ITPOK jest jednym z największych projektów inwestycyjnych w regionie. Projekt realizowany jest w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Oficjalne otwarcie spalarni planowane jest pod koniec 2016 roku. Obiekt przekształcać będzie rocznie w prąd i ciepło 210 tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych, nienadających się do recyklingu.