Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

W dniu 6 sierpnia 2018 roku spółki SUEZ Zielona Energia i Veolia Energia Poznań podpisały wieloletnią umowę (obowiązującą na kolejne 24 lata) na sprzedaż ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania  Odpadów Komunalnych (ITPOK).

inf itpok

Fot. 1 : Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu

Podpisana umowa reguluje sprawy związane ze sprzedażą i zapewnieniem mocy cieplnej oraz dostawą „zielonego ciepła” w Poznaniu. Przełoży się to na realne korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Warunki umowy gwarantują stałe i bezpieczne dostawy ciepła, zapewniając komfort na najwyższym poziomie, co potwierdza zarówno zaangażowanie Veolii Energii Poznań jak i SUEZ Zielona Energia na rzecz społeczności lokalnej.

Przez półtora roku eksploatacji spalarni testowaliśmy zasady współpracy tej instalacji z poznańskim systemem ciepłowniczym. Dzięki doświadczeniom z tego okresu mogliśmy przystąpić do wynegocjowania kolejnej umowy na sprzedaż ciepła. Ważnym dla miasta aspektem tej współpracy jest środowisko naturalne, gdyż dostęp do mocy gwarantowanej przez ITPOK jest efektem bezpiecznego wykorzystania  energii  z przetwarzania odpadów przy jednoczesnej kontrolowanej emisji oczyszczonego powietrza - podkreśla Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Tomasz Lewandowski. 

To doskonały przykład wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji energii, co wpisuje się w ramy przyjętej w Grupie Veolia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym  Jak mówi Paweł Orlof, prezes Zarządu Veolii Energii Poznań: Nasza współpraca z ITPOK daje nam możliwość dywersyfikacji mixu paliwowego, co umożliwi zmniejszenie ilości spalanego węgla, a tym samym ograniczenie emisji do powietrza szkodliwych substancji-ozon wprowadza zasadę gospodarki o obiegu zamkniętym.  Takie podejście jest zgodne z podstawową zasadą działania Veolii : odnawianie zasobów świata. Realizując tę misję, wspólnie z Miastem Poznań i SUEZ Zielona Energia, zwiększamy efektywność energetyczną, oraz ograniczamy niską emisję. 

Poznańska spalarnia odpadów komunalnych, jako jeden z pierwszych w Polsce nowoczesnych obiektów jest projektem wyjątkowym i nowatorskim.” - stwierdza prezes Zarządu SUEZ Polska, Stephane Heddesheimer - Wystarczy zwrócić uwagę  na osiągnięcia i możliwości tej instalacji. Produkcja energii cieplnej w ITPOK odpowiada rocznemu zużyciu ciepła jednego z największych poznańskich osiedli Piątkowo. Istotnym jest dla nas również fakt, że produkcja energii elektrycznej w pełni wystarcza rocznemu zapotrzebowaniu blisko 40 tysięcy mieszkańców Poznania. A wszystko to możliwe jest dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej Instalacji, pozwalającej na uzyskanie najwyższych poziomów efektywności energetycznej i to zarówno dla produkcji energii elektrycznej jak i cieplnej w kogeneracji. To pierwsza spalarnia w Polsce, która powstała w ramach modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie przez 25 lat okresu eksploatacji. -  dodaje Stephane Heddesheimer.