Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Trwa budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. To jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie w regionie.

Po uruchomieniu ITPOK ma spalać aż 210 tysięcy ton odpadów rocznie! Przy budowie spalarni stosowane są nowoczesne rozwiązania i technologie, które już dziś sprawdzają się w wielu europejskich instalacjach . Aktualnie powstaje tzw. bunkier. Jaką będzie pełnił rolę?

Bunkier to jeden z głównych elementów ciągu technologicznego Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – tłumaczy Szymon Cegielski, dyrektor Kontraktu z firmy SITA Zielona Energia.
To zagłębiona w ziemi, betonowa fosa, która jest całkowicie szczelna i ma pojemność wystarczającą na zgromadzenie zapasu odpadów na 8 dni nieprzerwanej pracy instalacji – dodaje. Parametry całej konstrukcji zostały obliczone tak, aby spalarnia w Poznaniu mogła pracować przez 7800 godzin rocznie. Zgodnie z założeniami w tym czasie ITPOK przetworzy 210 tysięcy ton odpadów komunalnych zmieszanych zbieranych na terenie ZM GOAP.

 ITPOK znacząco wpłynie na gospodarkę odpadami w Poznaniu i 9 okolicznych gminach. Liczba odpadów trafiających na składowiska zmniejszy się aż do 80 procent. Jednocześnie spalarnia będzie wytwarzała energię cieplną, wykorzystywaną
w miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energię elektryczną trafiającą do krajowej sieci elektroenergetycznej. To może techniczne informacje, ale ich efekty odczują setki tysięcy ludzi
 –  informuje Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania. Dzięki wysokim parametrom i dużej wydajności dwóch linii termicznego przekształcania, instalacja wyprodukuje energię odpowiadającą rocznemu zapotrzebowaniu mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego poznańskiego osiedla.

Prace przy budowie bunkra potrwają do końca listopada. Konstrukcja ma mieć 8metrów głębokości
i zostanie w całości wykonana ze zbrojonego betonu. Głównym zadaniem tej części instalacji jest magazynowanie odpadów tuż po rozładunku
- tłumaczy Bożena Przewoźna, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Pełnomocnik ds. realizacji Projektu „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.

Jak wyglądają postępy tej części budowy? – Zalano już płytę denną, czyli podstawę bunkra. Pod koniec września rozpoczynamy wylewanie ścian. Będziemy to robić tzw. metodą szalunku ślizgowego. Polega ona na tym, że przez ponad

dwa tygodnie bez przerwy (24 godz. na dobę), w specjalny szalunek, w którego wnętrzu umieszczane jest zbrojenie, wylewany jest beton. Dzięki temu ściany dosłownie rosną w oczach. Ostatecznie najwyższa ze ścian będzie miała 30 metrów wysokości - informuje Szymon Cegielski, Dyrektor Kontraktu.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu powstaje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerem prywatnym Miasta Poznania jest SITA Zielona Energia Sp. z o.o. Firma odpowiada 
za zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatację instalacji w okresie trwania umowy czyli przez 25 lat.
Po wygaśnięciu kontraktu partner prywatny, przekaże inwestycję w dobrym stanie Miastu. - Finansowanie w modelu PPP to nowoczesne rozwiązanie stosowane w wielu krajach Unii Europejskiej. Pozwala m.in. na optymalizację kosztów, przyspieszenie budowy danej inwestycji oraz polepszenie jakości usług publicznych – komentuje Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania.