Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Gospodarka odpadami w Polsce opierała się dotychczas głównie na ich składowaniu. To jedna z najmniej efektywnych metod postępowania z rosnącymi „górami” odpadów. Składowiska nie tylko zajmują duże powierzchnie, ale także zakłócają krajobraz na przedmieściach wielu miast, ale są także bardzo szkodliwe dla środowiska. Emitują szkodliwy metan (tzw. biogaz wysypiskowy odpowiedzialny za efekt cieplarniany)  zanieczyszczają odciekami glebę oraz wodę, a przede wszystkim uniemożliwiają powtórne użycie tak cennego surowca energetycznego, jakim są odpady. Dzisiejsze innowacyjne technologie przetwarzania pozwalają na bardziej ekologiczną i efektywną gospodarkę odpadami. W jaki sposób? Dzięki termicznemu przekształcaniu potocznie nazywanemu spalaniem. Poznań w ślad za wieloma europejskimi miastami, w których od lat z powodzeniem funkcjonują spalarnie, zrealizował inwestycję budowy ITPOK – Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – z myślą o mieszkańcach i środowisku.

ITPOK zmienił gospodarkę odpadami zarówno w samym Poznaniu, jak i okolicznych Gminach. Dlaczego? Ponieważ w ciągu roku przetwarza 210 000 ton odpadów komunalnych. Spalarnia nie tylko likwiduje problem składowania odpadów, ale także w procesie termicznego przetwarzania produkuje  energię elektryczną i cieplną. Wytworzona w ten sposób „zielona energia” odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego poznańskiego osiedla. Warto dodać, że niemal połowa powstałej w ITPOK energii jest tzw. zieloną energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

Korzyści budowy ITPOK:

  • Redukcja odpadów trafiających na składowisko. Dzięki ITPOK jest ich aż 70-80% mniej.
  • Zmniejszenie emisji metanu tzw. biogazu wysypiskowego powstającego na składowiskach w wyniku składowania odpadów biodegradowalnych.
  • Wytwarzanie energii cieplnej oraz elektrycznej. Odpady to bogate i niewyczerpane źródło energii.
  • Zysk dla mieszkańców. Ciepło powstające z przetwarzania odpadów trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
  • Pełne bezpieczeństwo. Dzięki najnowocześniejszym technologiom wykorzystanym przy budowie, ITPOK jest w pełni bezpieczny.
  • Spaliny z ITPOK są oczyszczane poprzez zastosowanie najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie filtrów. Instalacje są tak projektowane i eksploatowane, aby w żadnym momencie nie zostały przekroczone dopuszczalne normy emisji gazów do środowiska.
  • Odzysk odpadów poprocesowych. Podczas spalania w ITPOK powstają odpady poprocesowe w tym żużle. Po odzyskaniu z nich surowców, takich jak metale, są one ponownie wykorzystywane gospodarczo np. w budownictwie drogowym.

Czy wiesz, że:

  • Pierwsza spalarnia odpadów powstała w Anglii w 1870 roku.
  • W Europie funkcjonuje ponad 500 spalarni odpadów.
  • W krajach skandynawskich aż połowę wytworzonych odpadów spala się w spalarniach.