Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

 Jak prawidłowo segregować odpady? Co to jest spalarnia i jaki ma wpływ np. na nasze życie w domu? Zachęcamy do przeprowadzenia ekologicznej lekcji  w oparciu o materiały edukacyjne przygotowane z myślą specjalnie o dzieciach w wieku przedszkolnym.

 

Scenariusz zajęć dostosowany do wieku dzieci przedszkolnych. Zajęcia mają na celu rozwijanie świadomości ekologicznej u najmłodszych wykorzystując metodę nauki poprzez zabawę.

podgląd

Edukacyjna plansza przygotowana z myślą o najmłodszych. W łatwy, atrakcyjny sposób przekazuje informacje dotyczące nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Uczniowie poznają jego elementy i widzą korzyści wynikające z prawidłowego postępowania z odpadami

podgląd

W ramach kampanii dbamy o świadomość ekologiczną mieszkańców Poznania i okolicznych Gmin. W placówkach oświatowych zachęcamy do przeprowadzenia ekologicznych lekcji w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze wykorzystujące m.in. metody warsztatowe.

podgląd

Kwestionariusz ankiety wraz z kartą odpowiedzi pozwoli zweryfikować m.in., czy dzieci znają kolory i przeznaczenie poszczególnych pojemników do segregacji oraz czy wiedzą, że odpady są bogatym surowcem energetycznym.

podgląd

Gra rozwija i utrwala wiedzę z zakresu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki formie rywalizacji dzieci szybko i chętnie przyswajają określone treści.

podgląd

Gra rozwija i utrwala wiedzę z zakresu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki formie rywalizacji dzieci szybko i chętnie przyswajają określone treści.

podgląd