Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Jak zostać ekobohaterem i poznać tajniki racjonalnej gospodarki odpadami? Jaki wpływ na środowisko i nasze życie będzie miała budowana w Poznaniu spalarnia? Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi przygotowanymi dla uczniów szkół podstawowych oraz przeprowadzenia ekologicznych lekcji na ich podstawie.

 

Scenariusz lekcji pomaga ukształtować świadomość ekologiczną uczniów związaną z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Zajęcia mają na celu przekazanie najmłodszym wskazówek, jak prawidłowo segregować odpady oraz jak zostać ekobohaterem.

podgląd

Scenariusz lekcji porządkuje wiedzę na temat prawidłowych postaw ekologicznych. Uczniowie dowiedzą się, o budowie i przebiegu procesu gospodarki odpadami. Poprzez zabawę zdobędą wiedzę niezbędną do świadomego segregowania odpadów w domu i w szkole.

podgląd

Edukacyjna plansza przygotowana z myślą o najmłodszych. W łatwy, atrakcyjny sposób przekazuje informacje dotyczące nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Uczniowie poznają jego elementy i widzą korzyści wynikające z prawidłowego postępowania z odpadami

podgląd

W ramach kampanii dbamy o świadomość ekologiczną mieszkańców Poznania i okolicznych Gmin. W placówkach oświatowych zachęcamy do przeprowadzenia ekologicznych lekcji w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze wykorzystujące m.in. metody warsztatowe.

podgląd

Kwestionariusz ankiety wraz z kartą odpowiedzi weryfikuje wiedzę uczniów dotyczącą ograniczenia powstawania odpadów. Sprawdza również znajomość definicji recyklingu oraz hierarchii postępowania z odpadami.

podgląd

Gra planszowa "KTO JEST EKO?" rozwija wiedzę z zakresu zapobiegania powstawaniu odpadów, ich segregacji, recyklingu i odzysku energii z odpadów komunalnych

podgląd