Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Jak pozyskać energię z odpadów? Jak prawidłowo je segregować dbając jednocześnie o środowisko? Dlaczego budowa spalarni w Poznaniu to kluczowy element nowoczesnego systemu gospodarki odpadami? Zachęcamy do pogłębienia ekologicznej wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w oparciu o multimedialne pomoce edukacyjne.

 

Scenariusz lekcji przygotowany z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia mają na celu przedstawienie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w Poznaniu i okolicznych Gminach, a także przekazanie informacji o budowanej spalarni ITPOK.

podgląd

Multimedialna prezentacja zawiera komplet informacji dotyczących gospodarki odpadami w Poznaniu i okolicznych Gminach. Uczniowie dowiedzą się m.in. gdzie można oddawać odpady wielkogabarytowe, co to są gratowozy i jakie korzyści płyną z budowy ITPOK.

podgląd

W ramach kampanii „Odzyskaj. Korzystaj” dbamy o świadomość ekologiczną mieszkańców Poznania i okolicznych Gmin. Kluczową rolę w jej budowaniu odgrywa edukacja ekologiczna prowadzona w placówkach oświatowych.

podgląd

W prosty sposób wyjaśnia na czym polega system gospodarki odpadami w Poznaniu, której ważnym elementem jest budowana spalarnia. Materiał przygotowany jest w ciekawy sposób, zawiera zagadki, które będą ciekawą odskocznią od typowych zajęć dydaktycznych.

podgląd

Ankieta pozwala zweryfikować wiedzę uczniów na temat ekologii, segregacji oraz gospodarki odpadami.

podgląd