Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Energy from Waste Plant in Poznań

Energetyczna 5 Street
61-016 Poznań, Poland
Phone: (+48) 61 66 73 200

http://www.sita-zielonaenergia.pl/kontakt.html