Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu

ul. Energetyczna 5
61-016 Poznań
tel.: (+48) 61 66 73 200


odesłanie do strony
http://www.sita-zielonaenergia.pl/kontakt.html