Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan


Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)
ul. Energetyczna 5
61-016 Poznań
tel.: (+48) 61 66 73 200