Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Czy ITPOK będzie bezpieczna dla otaczającej ją przyrody?

Dzięki zastosowaniu, sprawdzonej technologii i licznym kontrolom, którym poddawane są procesy przebiegające podczas spalania instalacje te są w pełni bezpieczne dla środowiska. Najwięcej kontrowersji budzą w spalarniach emisje gazów do powietrza. Przechodzą one przez wielostopniowy systemy oczyszczania spalin podczas którego następuje redukcja emisji tlenków azotu, odsiarczanie spalin, redukcja metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych tj. dioksyn, furanów oraz odpylanie spalin z wykorzystaniem filtra workowego o bardzo dużej wydajności. Żadne niebezpieczne gazy, nie przedostają się więc do środowiska, a emisje do powietrza spełniają rygorystyczne normy.

Czy spalarnia może negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców?

ITPOK to nowoczesna i w pełni bezpieczna instalacja. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii oraz ich odpowiedniemu eksploatowaniu emisja gazów ze spalarni nie przekroczy dopuszczalnych norm. ITPOK nie będzie więc negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców. W niektórych miastach, np. w Paryżu czy Wiedniu spalarnie znajdują się w centrum miasta!

Ile spalarni funkcjonuje w Polsce, a ile w Europie?

Obecnie w Polsce funkcjonuje jedna spalarnia odpadów komunalnych, zbudowana w technologii rusztowej. Jest to Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie. W związku z dostosowaniem gospodarki odpadami do wymogów unijnych w naszym kraju trwa budowa sześciu kolejnych instalacji tego typu, opartych o technologię rusztową – w Koninie, Bydgoszczy, Białymstoku, Krakowie, Szczecinie (w formule projektuj – buduj) oraz ITPOK w Poznaniu (w formule PPP). Dla porównania w całej Europie funkcjonuje ponad 400 spalarni przeznczonych do zagospodarowania odpadów komunalnych w technologii rusztowej. Technologia ta jest zatem rozpowszechniona, sprawdzona i szeroko stosowana na terenie Europy, jak również na świecie.