Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Przetargi

20.03.2014

Podpisanie umowy na Kontrakt nr 2

W dniu 24 lutego 2014 r. przez Miasto Poznań została podpisana umowa z Konsorcjum Partner of Promotion Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum, Tailor & Baker – Partner of Promotion Sp. z o.o. Sp. k. na Przygotowanie realizację i koordynację Kontraktu nr 2: Zadanie 2 A Program edukacji ekologicznej i Zadanie 2 B Działania informujące i promujące dla Projektu pn. “System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”.

więcej >

18.10.2013

Ogloszenie o przetargu

Ogłoszeniu o zamówieniu na Przygotowanie, wdrożenie i koordynacja Kontraktu nr 2: Zadanie 2A Program edukacji ekologicznej i Zadanie 2B Działania informujące i promujące dla Projektu pn. " System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania"

więcej >

26.04.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PL-Poznań: Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów 2013/S 079-132126

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PL-Poznań: Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów 2013/S 079-132126

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

podgląd

więcej >

22.12.2012

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę spalarni odpadów w Poznaniu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę spalarni odpadów w Poznaniu dla przetargu pb: "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I".

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania.

podgląd

więcej >

17.11.2012

Otwarcie ofert w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego ds. realizacji projektu pn. „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1”

Dnia 15 listopada 2012 r. otworzono oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego pod nazwą "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I" nr referencyjny GKM.x/7011-37/11. Do składania ofert zaproszono 5 uczestników z których trzech złożyło oferty.

więcej >

05.09.2012

Ogłoszenie przetargu na opracowanie projektów budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania"

Ogłoszenie przetargu na opracowanie projektów budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania"

więcej >

01.08.2012

Informacja Komisji Przetargowej dot. dialogu konkurencyjnego „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt I”

Informacja Komisji Przetargowej dot. dialogu konkurencyjnego „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt I”

więcej >

30.04.2012

Przetarg na pomoc techniczną dla JRP

27 kwietnia 2012 r. Miasto Poznań ogłosiło przetarg na: Świadczenie usługi Pomocy technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt pt. "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" ZP-II.271.62.2012.HS1

więcej >

14.09.2011

Komunikat Komisji Przetargowej z dn. 13.09.2011

Poniżej publikujemy Komunikat Komisji Przetargowej z dnia 13.09.2011

Komunikat 13.09.2011

podgląd

więcej >

16.06.2011

Komunikat Komisji Przetargowej

Poniżej prezentujemy Komunikat Komisji Przetargowej z 16 czerwca 2011:

Komunikat 16.06.2011

podgląd

więcej >