Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Zapraszamy na spotkanie Grupy Technicznej Poznańskiego Okrągłego Stołu Odpadowego. Spotkanie odbędzie się 22.03.2010 (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17

W programie spotkanie znalazły się dwie prezentacje: na temat oddziaływania EC Karolin na środowisko – w kontekście wyników monitoringu prowadzonego w punktach pomiarowych oraz na temat oddziaływania Centralnej Oczyszczalni Ścieków na środowisko.