Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

02.09.2009

Pierwsze spotkanie dla mieszkańców

Ponad 4 godziny trwało pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób, mieszkańców Poznania i gminy Czerwonaka oraz przedstawiciele organizacji społecznych i ekologicznych.

więcej >

20.08.2009

Platforma Konsultacji Społecznych

Ze względu na duże zainteresowanie konsultacjami społecznymi dotyczącymi planów budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych uruchomiliśmy dla Państwa forum internetowe. Forum działa w oparciu o Platformę Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

więcej >

17.08.2009

ZTPOK - proponowane lokalizacje

Poznańska Rada Miasta w 2007 roku przyjęła Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (Uchwała Nr XIX/170/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r.), w którym uwzględniono zapis o konieczności budowy w Poznaniu instalacji termicznego przekształcania odpadów.

więcej >

17.08.2009

Ważne pytania

Poniżej prezentujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane drogą elektroniczną przez mieszkańców Poznania i Czerwonaka. Odpowiedzi przygotowali eksperci Urzędu Miasta Poznania oraz konsorcjum prowadzącego konsultacje społeczne.

więcej >

11.08.2009

Inauguracja konsultacji społecznych

Oficjalna inauguracja konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania oraz kampanii „Poznań odzyskuje energię!” spotkała się z dużym zainteresowaniem poznańskich mediów.

więcej >