Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Dnia 15 listopada 2012 r. otworzono oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego pod nazwą "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I" nr referencyjny GKM.x/7011-37/11. Do składania ofert zaproszono 5 uczestników z których trzech złożyło oferty.

Wpłynęły oferty następujących firm:

  • Sita Zielona Energia Sp. z o.o.
  • Articulus Sp. z o.o.
  • ITPOK Poznań Sp. z o.o. Sp. k.

Obraz_011

od lewej Łukasz Piekarski -MRR, Anna Stachowiak - UMP, Magdalena Zabłocka - Kancelaria DZP, Bożena Przewoźna - UMP, Katarzyna Kruszka-Pytlik - UMP, Krzysztof Jonczyk - UMP, Violetta Janicka - UMP

Obraz_011