Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Ogłoszenie przetargu na opracowanie projektów budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania"

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania