Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Informacja Komisji Przetargowej dot. dialogu konkurencyjnego „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt I”