Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

07.06.2011

Zestawienie zgłoszonych wniosków

Poniżej prezentujemy listę zgłoszonych wniosków do postępowania numer 2011-047944 "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania - kontrakt I".

Zestawienie zgłoszonych wniosków

podgląd

więcej >

12.05.2011

Dodatkowe wyjaśnienia Miasta Poznań

Dodatkowe wyjaśnienia Miasta Poznań dotyczące ogłoszenia o postępowaniu przetargowym:

Wyjaśnienia dla inwestorw 12.05.2011

podgląd

więcej >

06.05.2011

Komunikat Miasta Poznania w sprawie zapytań inwestorów

Komunikat Miasta Poznania w sprawie zapytań inwestorów do ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania przetargowego pn: "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I".

Komunikat w sprawie zapytania inwestorów 6.05.2011

podgląd

więcej >

08.04.2011

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 8.04.2011 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( Dz. U./S S69 08/04/2011 nr 111988-2011-PL):

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.UE 8.04.2011

podgląd

więcej >

04.04.2011

Dokumentacja przetargowa dla inwestycji pn: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I

Rozpoczęcie procedury wyłonienia Partnera Prywatnego do realizacji inwestycji pn: „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I”

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

podgląd

Załącznik 1 do decyzji lokalizacji celu publicznego ITPOK

podgląd

Załącznik 1 do decyzji celu publicznego IDOW

podgląd

Załącznik nr2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

podgląd

Załącznik nr1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

podgląd

Załącznik nr3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

podgląd

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym

podgląd

ROS Suchy Las 30.01.09

podgląd

Opis potrzeb i wymagania Miasta

podgląd

Ogłoszenie o zamówieniu 4.04.2011

podgląd

Decyzja środowiskowa IDOW

podgląd

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

podgląd

Decyzja celu publicznego ITPOK

podgląd

Decyzja celu publicznego IDOW

podgląd

więcej >