Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

ETAPY REALIZACJI INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH (ITPOK) W POZNANIU

8 IV 2013

Podpisanie Umowy o PPP między Miastem Poznań a SITA Zielona Energia 

17 X 2013

Uzyskanie zmienionej Decyzji Środowiskowej

18 XI 2013

Uzyskanie zmienionej Decyzji Lokalizacyjnej

6 II 2014

Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę

18 IV 2014

Rozpoczęcie prac budowlanych

22 V 2014

Uroczystość wbicia „Pierwszej Łopaty” na budowie ITPOK

IX 2014

Rozpoczęcie budowy bunkra na odpady i „wyjście” pierwszej ściany instalacji nad powierzchnię ziemi

V-X 2015

Montaż wyposażenia technologicznego (m.in. kocioł, ruszt, system oczyszczania spalin, instalacja waloryzacji żużla, turbina wraz z generatorem)

III-X 2016

Rozruch instalacji

XI 2016

Oddanie instalacji do użytku (43 miesiące od momentu podpisania umowy)

2041

ITPOK zostaje przekazana Miastu Poznań (wygaśnięcie umowy o PPP po 25 latach od uruchomienia instalacji)

KORZYŚCI Z BUDOWY ITPOK

ico1 ico1 1 Ochrona środowiska ico2 ico2 2Źródło energii ico3 ico3 3Edukacja ekologiczna ico4 ico4 4Komfort mieszkańców

Grafika BUDUJEMY ITPOK