Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych  położona jest w Poznaniu przy ulicy Energetyczej, w  rejonie Elektrociepłowni  Karolin, która mieści się we wschodniej części Poznania, na prawym brzegu Warty, przy granicy administracyjnej miasta z terenami gminy Czerwonak (miejscowość Koziegłowy).

Tereny te ograniczone są z zachodu ulicą Gdyńską i równoległą do niej linią kolejową, od północy linią kolejową do stacji Poznań – Karolin, od wschodu terenami przemysłowymi (Bridgestone Poznań), od południa terenami nieuporządkowanej zieleni, wśród których mieszczą się pozostałości, zniszczonego podczas II wojny światowej, Fortu IV.

Lokalizacja ta jest optymalna z uwagi na bliskość elektrociepłowni Karolin. 

KORZYŚCI Z BUDOWY ITPOK

ico1 ico1 1 Ochrona środowiska ico2 ico2 2Źródło energii ico3 ico3 3Edukacja ekologiczna ico4 ico4 4Komfort mieszkańców

Grafika BUDUJEMY ITPOK