Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu powstała z myślą o mieszkańcach i środowisku. Instalacja  ta pozwoliła znacznie zredukować ilość składowanych odpadów, a dodatkowo w procesie ich spalania produkuje energię cieplnę oraz elektryczną. ITPOK wybudowana została w rejonie elektrociepłowni Karolin w Poznaniu. Została oddana do eksploatacji pod koniec 2016 roku i przetwarza 210 000 ton odpadów rocznie. ITPOK jest całkowicie bezpieczna dla mieszkańców i środowiska dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej i sprawdzonej technologii oraz specjalistycznego systemu oczyszczania spalin.  

Projekt "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" znalazł się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, dla priorytetu II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Projekt obejmował jedno zadanie inwestycyjne oraz dwa kontrakty usługowe, tj.:

Kontrakt Nr 1 Budowa instalacji do termicznego przekształcania  odpadów komunalnych (ITPOK)

Kontrakt Nr 2 Przygotowanie, realizacja i koordynacja następujących zadań:

  • 2A Programu edukacji ekologicznej
  • 2B Działań promujące - informujące Projekt

Kontrakt Nr 3 Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt

Celem podjętych przez Miasto Poznań działań  było uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie tzw. Regionu II, który (zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami) obejmował obszar Miasta Poznania oraz dziewięciu gmin, tj.: Buk, Murowana Goślina, Suchy Las, Czerwonak, Oborniki, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska i Kleszczewo. Celem projektu było również dostosowanie całego systemu gospodarki odpadami na tym obszarze do formalno–prawnych, technicznych i ekologicznych regulacji, obowiązujących zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej.   

Umowa o dofinansowanie Projektu
5 października 2011 r. Miasto Poznań podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" na kwotę  330 mln. PLN. (zgodnie z późniejszym aneksem) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie. 3 marca 2015 r. Komisja Europejska potwierdziła dofinansowanie Projektu w kwocie 330 mln zł.

Finansowanie Projektu
Projekt "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" został zrealizowany przy zastosowaniu tzw. hybrydowego modelu finansowania. Model ten łączy w sobie wykorzystanie krajowych środków publicznych, środków pozyskanych z Unii Europejskiej i kapitału prywatnego. Nowatorska formuła finansowania sprawiła, że Projekt ten był pierwszym tego typu w Polsce i Europie, a tym samym Miasto Poznań stało się prekursorem w tej dziedzinie. Właśnie za ten innowacyjny sposób finansowania projekt został już dwukrotnie nagrodzony za granicą otrzymując tytuł Projekt Roku 2013 oraz Złotą Nagrodę.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne
W dniu 8 kwietnia 2013 r. Miasto Poznań podpisało Umowę z Partnerem Prywatnym SITA Zielona Energia Sp. z o.o. na realizację projektu obejmującego zaprojektowanie, budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu.

SITA Zielona Energia sp. z o.o. to spółka projektowa powołana w celu realizacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. SITA Zielona Energia dysponuje bogatym know-how i doświadczeniem w realizacji tego typu instalacji. Spółka została utworzona przez SITA Polska sp. z o.o. jednego z wiodących krajowych podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami, który należy do koncernu SUEZ ENVIRONNEMENT, obecnego na 5 kontynentach, światowego lidera w gospodarce wodnej i odpadowej. Grupa Suez wybudowała i zarządza niemal 50 zakładami „energia z odpadów” w Europie, w których rocznie przekształca się ok. 9 mln ton odpadów. Drugim udziałowcem SITA Zielona Energia jest Marguerite Waste Polska, należący do Funduszu Marguerite, który został powołany przez wiodące europejskie instytucje finansowe m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, w celu realizacji inwestycji z sektora infrastruktury transportu, energetyki i energii odnawialnej.

SITA Zielona Energia współpracowała przy budowie poznańskiej instalacji z firmami uznanymi na świecie za ekspertów w swoich dziedzinach, zapewniającymi najwyższą jakość wykonywanych prac i usług. W zakresie technologii SITA była wspierana przez firmę Hitachi Zosen Inova, która zrealizowała niemal połowę  tego typu obiektów w Europie dla SUEZ EnvironNement. Prace budowlane wykonane zostały przez Hochtief Polska oraz Hochtief Solutions – niemiecki lider w europejskim budownictwie, dysponujący odpowiednim know-how w wykonawstwie tego typu obiektów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.sita-zielonaenergia.pl

Instalacja Kopiowanie

"Majątkowe prawa autorskie SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o."

KORZYŚCI Z BUDOWY ITPOK

ico1 ico1 1 Ochrona środowiska ico2 ico2 2Źródło energii ico3 ico3 3Edukacja ekologiczna ico4 ico4 4Komfort mieszkańców

Grafika BUDUJEMY ITPOK